Utställare och exponat

Inbjuden klass

Mikael Blomquist
Posten i Karlstad

Mikael Blomquist
Bilder från Karlstad

Per Bunnstad
Boxning och Ingos VM-guld

Niclas Eriksson
Värnamo-frimärkena

Gunnar Lithén
Järnvägstjänstebrevkort

Gunnar Lithén
Ångbåtspost till och från Lidingö

Nationella klasser

Mästarklass

Sven-Börje Ewers
Tidiga svenska poststämplar
1686 - 1830

Lennart Järnum
Sweden - Coat of Arms in skilling and öre denominations 1855 - 1872

Gunnar Lithén
Cancellations from Swedish
Steamship Mail Post Offices from 1869 and up to 1951

Traditionell filateli

Staffan Bengtsson
Ringtyp - Nyanser, varianter, brev,
enheter och makuleringar

Jan Berg
GAMBIA - During the Victorian Period 1868 - 1901

Mikael Carlsson
Sweden 12 öre Coat-of Arms 1858-72,
the Production and Printings

Bo Göransson
Att samla frimärkshäften med kontrollnummer

Lennart Hultgren
Tjänstefrimärken i litet format 1910 - 1919

Bengt Johansson
Oscar II Koppartryck och samtida utgåvor

Christer Karlsson
Ringtyp - nyanser och färstyrkor

Per Erik Knudsen (N)
Trondhjems Bypost. The Skilling Period

Ulf Nilsson
Gustaf V profil höger 5 öre grön

Valter Skenhall
Postverkets automatskurna
frimärken 1910 - 1959

Valter Skenhall
Riksdagen 500 år, 1935

Posthistoria

Rickard Azelius
Mail between Sweden and Great Britain
from 1795 to the UPU

Jan Berg
The Postal History of Pre-Colonial Samoa

Staffan Ferdén
Swedish Non-Adhesive Mail sent to Overseas Destinations 1766 - GPU

Erik Hamberg
Circle Type Mail 1886 - 1891

Per-Olof Jansson
Swedish Postage Due 1892 - 1976

Tomas Karlsson
Postcards Rates and Regulations Sweden 1872 - 1912

Yngve Lundblad (N)
Tyske Portotakster under
Inflasjonsperioden 1922 - 1923

Giselher Naglitsch
Posten och postvägar i Uppland från Postverkets inrättande till c:a 1899

Anders Pleijel
Öland 1652 - 1945

Leif Ruud
Kristinehamn med järnbruksorter och järnväg
i östra Värmland

Valter Skenhall
Sverige - Tjänsteförsändelser 1920 - 1990

Karl-Åke Westerlund
Örnsköldsvik which became the hub
in the Nolaskogsbygden

Helsaker

Per Erik Knudsen (N)
Slesvig - Helsaker brugt under ”Plebiscit”-perioden 1920; med hovedvekt på oppfrankeringer

Maximafilateli

Hallvard Slettebø (N)
Maximum Scouting

Motiv

Peter B. Andersen (D)
In the wake of James Cook 1728 - 1779

Sofia Grönqvist
Toys and Games as preparations for adult life

Sten Anders Smeds
Uppsala är bäst

Bjørn Gunnar Solaas (N)
Kunstneren Albrecht Dürer (1471-1528)-hans tidlige år

Andreas Tärnholm
This is Handball - a crash course in how modern handball is played

Ungdom

Love Grönqvist
Mina favoritsporter - fotboll, basket och ishockey

Kevin Storborg
Scandinavian Forest

Kevin Storborg
Felines

Tom Tiiman
Animals

Open

Sofia Grönqvist
Barnböcker - Ett frimärke blir till

Sven-Erik Holmedal
Riksdagen 500 år

Staffan Lagergren
GILLA BROAR!

Christer Mårtensson
Post- & Järnvägshistoria Ystad - Eslöv 1865 - 1981

Lars Nordberg
Stämplade utgivningsdagen

Vykort

Bengt Bengtsson
Adina Sand - Vykortskonstnär

Per Bunnstad
Albatross - en dramatisk händelse
under första världskriget

Einar Nagel
Sveriges Blå Band

Einar Nagel
White Star Line vs Cunard Line

Stig-Arne Svensson
Skånska Broby 1900 - 1960

Andreas Tärnholm
Upplands Väsby - från forntid till framtid

Litteratur

Facit Förlags AB
Facit Classic Special 2024

David Lu (Ch)
A Special Study on First Trial Flight Between Shanghai and Tihwa by Eurasia Aviation Corporation from December 1931 to January 1932

Anders Lundgren
Posthistoria från Bohuslän - från Ascheberg till Pärlan

SSPD
Aktuellt om posthistoria nr 17, 2024

Svenska Motivsamlare SMS
Motivsamlaren 2023

Regionala klasser

Traditionell filateli

Christer Karlsson
BANDMÄRKEN 1920 - 1936 - En ny epok -

Sofie Kuhlman
SVENSKA FRIMÄRKSHÄFTEN 1940-85.
Svåra och sällsynta varianter

Peter Lorentzon
Berömda missöden inom svensk
frimärksproduktion 1872 - 1922

Peter Nordin
Rek-etiketter använda i Tyska Sydvästafrika

Daniel Wallman
The King Carl XVI Gustaf & the Queen Silvia
Definitives 1974-1997

Posthistoria

Anders Augberg (N)
British Postal History Till 1901

Per Bunnstad
Öre för öre - stigande porto 1858 - 1968

Gunnar Dahlstrand
Förfalskade svenska frimärken 2022 - 2024

Lars Ekberg
Ringtyp försändelser 1872 - 1903

Sven-Börje Ewers
Svenska ortsstämplar under skilling-banco perioden 1855 - 1858. Införandet av enhetsporto och frimärken

Per Gustafson
Svensk hotellpost

Sven-Erik Holmedal
Postens Identitetskort Svensk Version 1909-1969

Hallvard Slettebø (N)
Nordjamb - 75

Helsaker

Peter B. Andersen (D)
Postal Stationary of Denmark 1927- 1952. A presentaion of the Caravel Issue and its use

Staffan Ferdén
Sweden - Postal Stationary Cards 1871 - 1946

Ungdom 15 år

Xiaowei Deng
Husdjur/Pets

Olivia Meng
BIRDS

Ungdom 16-18 år

Oskar Storborg
Dogs

Open

Ulrika Bengtsson
The wonderful adventures of Nils

Per Bunnstad
Albatross - tidig tysk krigsförlust

Sven-Erik Holmedal
Posthuset Vasagatan Stockholm

Amanda Larsson
Disney, dåtid - nutid

Therese Larsson
Lars Sjööblom inte bara gravör!

Kent Ryen
The Queen’s Letters - Royal confessions to a
lifelong friend

Vykort

Mikael Blomquist
Aktiviteter och militär verksamhet på
Trossnäs fält från 1900

Open Sverige

Jan Dahlström
Ätten Bernadotte. De första 100 åren.

ARRANGÖRER

Karlstads Frimärks- och Vykortsförening

Kils Frimärksförening

Sveriges Filatelistförbund

Sveriges Frimärksungdom

PARTNERS

Huvudsponsor

Mediapartner

Norsk Filatelistforbund

SPONSORER